JABATAN PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN

KOORDINATOR

Image
PUAN TENGKU SHARIFELEANI RATUL MAKNU BINTI TENGKU SULAIMAN
feleani@uitm.edu.my
+606 634 2710

Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban menyediakan perkhidmatan "serciving" seperti Pengajaran dan Pembelajaran, Latihan (Kepakaran), Bimbingan dan Khidmat Masayrakat untuk tiga (3) fakulti yang berada di UiTM Kampus Seremban iaitu Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Media (KPPIM), Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi (FSR) dan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP). Kami komited dalam menyediakan program yang berkualiti dan memastikan penambahbaikan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan graduan profesional yang terbaik bagi memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan visi UiTM. Bagi menyokong visi dan misi UiTM, berikut adalah objektif fakulti:

  • Peratusan mendapat Anugerah Senarai Dekan melebihi 10%
  • Peratusan ketidakhadiran peperiksaan akhir hendaklah tidak melebihi 3%
  • Peratusan Anugerah Naib Canselor adalah sekurang-kurangnya 1%
  • Peratusan kegagalan tidak melebihi 3%
Prof. Madya
1
PhD
4
Pensyarah Kanan
13
Pensyarah
0

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812