AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

KOORDINATOR

Image
DR TUAN SARIFAH AINI BINTI SYED AHMAD
tsyaini@uitm.edu.my
+606 634 2000

Akademi Pengajian Bahasa (APB) Kampus Seremban menawarkan program bahasa bagi pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Program bahasa yang ditawarkan adalah Bahasa Inggeris (Bahasa Kedua) dan Bahasa Arab, Bahasa Mandarin dan Bahasa Jepun (Bahasa Ketiga). Koordinator Akademi Pengajian Bahasa dilantik bagi menguruskan program bahasa di Kampus Seremban.

Prof. Madya
2
PhD
6
Pensyarah Kanan
9
Pensyarah
18

Penyelaras / Ahli Jawatankuasa

Penyelaras / Ahli Jawatankuasa

Penyelaras / Ahli Jawatankuasa

Penyelaras / Ahli Jawatankuasa

Penyelaras / Ahli Jawatankuasa

Kursus Bahasa Inggeris

Terdapat 4 kursus di peringkat Diploma dan 8 kursus di peringkat Ijazah Sarjana Muda bagi pelajar sepenuh masa Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi:-

Diploma

ELC 120/121 - INTEGRATED LANGUAGE SKILLS: LISTENING
ELC 150/151 - INTEGRATED LANGUAGE SKILLS: READING
ELC 230/231 - INTEGRATED LANGUAGE SKILLS: WRITING
ELC 270-ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION

Ijazah Sarjana Muda

ELC 501 - English for Critical Academic Reading
ELC550 - English for Academic Writing
ELC 590 - English for Oral Presentations
ELC 640 - English for Job Application
ELC650 - English for Professional Interaction
EWC 661- English for Report Writing
EWC 662 - English for Business Correspondence
EWC 663 - English for Meetings and Discussions

Kursus Bahasa Ketiga

Terdapat 3 peringkat bagi kursus  Bahasa Arab, Mandarin dan Jepun di peringkat Ijazah Sarjana Muda bagi pelajar sepenuh masa Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi.

Ijazah Sarjana Muda

1. Bahasa Arab

TAC401 (INTRODUCTORY ARABIC LEVEL I)
TAC451 (INTRODUCTORY ARABIC LEVEL II)
TAC501 (INTRODUCTORY ARABIC LEVEL III)

2. Bahasa Mandarin

TMC401 (INTRODUCTORY MANDARIN LEVEL I)
TMC451(INTRODUCTORY MANDARIN LEVEL II)
TMC501(INTRODUCTORY MANDARIN LEVEL III)

3. Bahasa Jepun

TJC401 (INTRODUCTORY JAPANESE LEVEL I)
TJC451 (INTRODUCTORY JAPANESE LEVEL II)
TJC501 (INTRODUCTORY JAPANESE LEVEL III)

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020

© Copyright Universiti Teknologi MARA