PEJABAT

BAHAGIAN PENTADBIRAN

Aras 2, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000
No Faks : 06-6335813

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Aras 2, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000
No Fax : 06-6335811

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

Aras 1, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000
No Faks : 06-6342168

PEJABAT BENDAHARI

Aras 1, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK

UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

BAHAGIAN 
PENGURUSAN FASILITI

Aras 1, Bangunan Amar Setia
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

BAHAGIAN 
INFOSTRUKTUR


Aras 1, Bangunan FSR
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

PEJABAT POLIS BANTUAN


Aras 2, Bangunan Amar Setia
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

UNIT HAL EHWAL ISLAM

Aras 2, Bangunan PKP
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

UNIT RESIDENSI DAN HOSPITALITI PELAJAR

Bangunan Batin Sibu Jaya
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

UNIT KERJAYA DAN KAUNSELING

Aras 1, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

UNIT SUKAN


Aras 1, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000 

UNIT KESIHATAN


UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

UNIT KOKURIKULUM

Aras 1, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000
No Fax : 06-6335811

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Aras 2, Bangunan Dato' Klana Petra
UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

UNIT PENGURUSAN KUALITI

UiTM Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban
No Telefon : 06-6342000

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812