UNITRESIDENSI DAN HOSPITALITI PELAJAR

Objektif Unit Residensi dan Hospitaliti Pelajar

  • Menyediakan kemudahan penginapan yang kondusif
  • Mempertingkatkan kemudahan yang berkualiti dan pengurusan cekap serta berintegriti
  • Membantu menyelaras program pembangunan pelajar yang bersepadu dan global.
  • Menawarkan perkhidmatan yang mesra dan efisyen

PIAGAM PELANGGAN 

1

PENGINAPAN

MELULUSKAN PERMOHONAN PELAJAR YANG MENDAFTAR DAN LAYAK UNTUK MENGINAP DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR MENGIKUT KAPISITI SEMASA.

2

MAKANAN

MEMASTIKAN PERKHIDMATAN MAKANAN MEMATUHI PIAWAIAN YANG DITETAPKAN OLEH UITM.

3

PEMBANGUNAN PELAJAR

MENAWARKAN KEPELBAGAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR KEPADA SEMUA PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN.

4

KESELAMATAN

MEMASTIKAN PENGHUNI KOLEJ SELAMAT SELARAS DENGAN DASAR DAN OBJEKTIF KESELAMATAN UITM.

5

KEMUDAHAN

MEMPERTINGKATKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN DAN KUALITI PERKHIDMATAN DI KOLEJ UNTUK MANFAAT SEMUA PELAJAR DI KOLEJ.

6

PERSEKITARAN

MEMASTIKAN PERSEKITARAN KOLEJ KEDIAMAN SESUAI UNTUK PENGINAPAN DAN PEMBELAJARAN SELARAS DENGAN DASAR PERSEKITARAN UITM.

7

PERKHIDMATAN/PENTADBIRAN

MEMPERTINGKATKAN KECEKAPAN PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DI KOLEJ :

  • MELAYAN URUSAN DI KAUNTER PEJABAT TIDAK MELEBIHI 5 MINIT
  • MELULUSKAN PERMOHONAN PINJAMAN PERALATAN YANG LENGKAP DALAM TEMPOH 1 HINGGA 24 JAM
  • MEMBERI MAKLUMBALAS TERHADAP ADUAN/KOMEN/CADANGAN DALAM TEMPOH 1 HINGGA 5 HARI BEKERJA

8

UMUM

LAYANAN MESRA, CEPAT DAN BERTANGGUNGJAWAB

Image

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812