JABATANUNDANG-UNDANG

KOORDINATOR

Image
PUAN NORLAILA BINTI AHMAD
norlailaahmad@uitm.edu.my
+606 634 2538

Jabatan Undang-undang, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban menyediakan perkhidmatan dalam pengajaran kursus “servicing” yang ditawarkan oleh jabatan kami. Kami komited dalam menyediakan kualiti dan penambahbaikan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran demi melahirkan graduan profesional terbaik bagi memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan visi UiTM. Sebahagian daripada kursus “servis” yang ditawarkan oleh Jabatan Undang-undang ialah Prinsip Perundangan Malaysia, Undang-undang Pentadbiran, Undang-undang Perniagaan dan Undang-undang Syarikat Malaysia.

Prof. Madya
-
PhD
1
Pensyarah Kanan
-
Pensyarah
7
Jabatan Undang-Undang (JUU) UiTM Cawangan Negeri Sembilan (UiTMCNS) telah mula beroperasi seiring dengan pembukaan Kampus Seremban UiTMCNS pada Februari 2014 dan sehingga kini telah menyaksikan empat (4) orang Koordinator menjalankan amanah untuk suatu pengurusan yang cekap dan berdedikasi. JUU kini diterajui oleh seorang Koordinator, Puan Nor Laila Ahmad dan dibantu oleh tujuh (7) orang pensyarah tetap serta dua (2) orang pensyarah sambilan sepenuh masa (PTFT).
 
JUU komited dalam menjalankan tugas hakiki seorang pensyarah serta berterusan melaksanakan sistem pengurusan professional, cekap, berkesan dan bertanggungjawab ke atas pengurusan pelanggan dan pihak berkepentingan yang terdiri daripada pelajar khususnya dan staf UiTMCNS termasuk pensyarah, pentadbir akademik dan professional, dan staf sokongan secara amnya. Selain menyempurnakan tugas hakiki seorang pensyarah, JUU juga sering membantu pengurusan Kampus UiTMCNS dengan memberi khidmat nasihat perundangan apabila diperlukan selaras dengan kepakaran pensyarah di dalam bidang mereka masing-masing seperti undang-undang kontrak, undang-undang komersil, undang-undang pentadbiran, undang-undang syarikat serta isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal perundangan.
 
Khidmat nasihat awalan perundangan ini juga diberikan oleh seluruh warga UiTMCNS termasuk pelajar, kakitangan pentadbiran dan juga pensyarah melalui program-program yang dijalankan oleh JUU sendiri atau atas jemputan oleh penganjur dari lain-lain bahagian atau unit di bawah UiTMCNS. JUU akan berterusan memberikan perkhidmatan yang terbaik selaras dengan misi dan visi UiTM.
Image

No.

Nama

Jawatan

No Telefon Pejabat

Email

1

Puan Nor Laila Ahmad

Koordinator/ Pensyarah

06-6342538 /2454

norlailaahmad@uitm.edu.my 

2

Dr Nor Fadzlina Nawi

Pensyarah Kanan

06-6342438

nfadz644@uitm.edu.my

3

Dr Anie Farahida Omar

Pensyarah Kanan

06-6342594

aniefarahida@uitm.edu.my

4

Encik Mohd Syahril Ibrahim

Pensyarah

06-6342513

syah86@uitm.edu.my

5

Puan Hazlina Mohd Padil

Pensyarah

06-6342547

hazli6749@uitm.edu.my

6

Cik Azlina Mohd Hussain

Pensyarah

06-6342870

azlin072@uitm.edu.my

7

Puan Amylia Fuziana Azmi

Pensyarah

06-6342653

amyli2597@uitm.edu.my

8

Encik Muhamad Helmi Muhamad Khair

Pensyarah

06-6342603

muham8041@uitm.edu.my

9

Cik Nur Akmal Adnan

Pensyarah PTFT

-

akmaladnan@uitm.edu.my

10

Cik Maisarah Mustaffa

Pensyarah PTFT

-

maisarahmustaffa@uitm.edu.my

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020

© Copyright Universiti Teknologi MARA