BAHAGIAN PENTADBIRAN

Bahagian Pentadbiran UiTM Cawangan Negeri Sembilan berfungsi sebagai nadi utama sesebuah kampus dalam menjalankan proses kerja utama dalam hal ehwal pentadbiran am, pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Bahagian ini juga berperanan merangka, merancang, menetapkan, menyelaras dan memantau hala tuju pentadbiran dan sumber manusia serta memberi khidmat pakar dalam tadbir urus bagi memastikan UiTM Cawangan mempunyai tadbir urus terbaik dan berfungsi dengan cekap dan berkesan selaras dengan objektif penubuhan dan hala tuju cawangan selain berperanan sebagai pemegang rekod utama staf UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Pejabat Pentadbiran selaku peneraju transformasi pengurusan sumber manusia telah melaksanakan tanggungjawab mengurus dan membangunkan sumber manusia di UiTM Cawangan Negeri Sembilan secara bersama melibatkan semua bahagian dan fakulti.Image
Image
Image
Image
Image
Image

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan

Kampus Seremban
Persiaran Seremban Tiga/1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
Malaysia

General Inquiry:
Chief Information Officer (CIO): mohdfozi@uitm.edu.my
Website Inquiry:

Webmaster: webmedia@uitm.edu.my

Tel: +606-6342000

Faks: +606-6335812

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020

© Copyright Universiti Teknologi MARA